Orgels/organisten

Inhoud:

Meere Orgel
Koororgel
Organisten
Nationale orgeldag
Utrecht orgelland


Meere orgel

Het Meere orgel is aan de Dorpskerk geschonken door middel van een legaat door Geertruida Agneta Baronesse van Lockhorst (Vrouwe van Ter Meer en gehuwd met Francois de Witt, burgemeester te Amsterdam).

In 1790 is het orgel gebouwd door de beroemde orgelmaker Abraham Meere uit Utrecht, die leefde van 1761 tot 1841; er is geen bouwopdracht gevonden. Meere had zijn woon- en werkplaats in het monumentale pand ‘Groot Blankenburgh’ aan de Oude Gracht  te Utrecht. In de middeleeuwen gebouwd als “ADELSHUIS”. In de 19e eeuw is de voorgevel gewijzigd. Het kan dus zo maar geweest zijn, dat het orgel (in delen wel te verstaan) per schip over de Vecht is vervoerd naar Maarssen.

In de dispositieverzameling van Hess/de Waal, berustend in de Koninklijke Bibliotheek te den Haag, staat vermeld dat het orgel op 22 augustus 1790 werd “geëxamineerd” door de Utrechtse Dom-organist (en klokkenist) F. Nieuwenhuizen.

Het is het zesde Meere orgel, maar het eerste met twee klavieren; een prachtig uitgebalanceerd instrument. Tot 1902 is het orgel door de firma Bätz & Co onderhouden. In 1979/80 is het Meere orgel door de firma Flentrop Orgelbouw uit Zaandam gerestaureerd. Hierbij is de oorspronkelijke dispositie hersteld en is het orgel uitgebreid met een nieuw zelfstandig pedaal.


Het Meere orgel in de Dorpskerk neemt een belangrijke plaats in tussen de orgels in de Vechtstreek. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de historie van het orgel en de dispositie van het prachtige instrument klik hier.


Koororgel

De Dorpskerk van Maarssen heeft naast het monumentale Meere orgel ook een prachtig koororgel. Het koororgel is in 1960 door de firma H.J. Vierdag te Enschede gebouwd en heeft één klavier en vijf stemmen. Het orgel wordt gebruikt voor de begeleiding van koorzang en onder andere tijdens de vespers in de Stille Week voor Pasen. 
Voordat het koororgel in de Dorpskerk werd geplaatst heeft het vanaf 1960 tot eind 1990 dienst gedaan als orgel van de kerk van Beerzerveld.

Het orgel heeft de volgende dispositie:

  • Holpijp 8 vt
  • Prestant 4 vt
  • Roerfluit 4vt
  • Octaaf 2 vt
  • Scherp 2 sterk

Organisten

Bram Brandemann
Bram Brandemann (1969) studeerde, voordat hij naar het conservatorium ging, orgel en muziektheorie bij Jaap Zwart. Aan het Utrechts Conservatorium volgde hij zijn opleiding bij Theo Teunissen en vooral Reitze Smits. Hij behaalde zijn diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus in 1994 en 1996. Tijdens deze studie ontving hij een beurs om zich verder te verdiepen in de Frans-romantische en impressionistische muziek aan het Conservatoir National te Toulouse. Ook studeerde hij Hoofdvak Beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool bij Todd Fair en Bernard Winsemius en kerkmuziek bij Cor Ardesch en Arie Eikelboom aan de Hogeschool IDE in Gorkum. Bram Brandemann is naast gastorganist van de Dorpskerk in Maarssen ook kerkorganist van de Wilheminakerk in Bussum. www.brambrandemann.nl

Wilco Gijzen
Wilco Gijzen (1964) kreeg zijn eerste pianolessen van zijn vader. Aansluitend, vanaf zijn 12e jaar pianoles bij Nora Rijkens en vervolgens vanaf zijn 15e jaar orgelles bij zijn broer Henk Gijzen. Inmiddels heeft hij al weer vele jaren privéles orgel en piano bij Jan Raas. Daarnaast is hij actief in de Hafabra-wereld en speelt bugel, cornet, trompet en bariton/euphonium. Les in het bespelen van deze blaasinstrumenten heeft hij gehad van zijn vader en Freddy Grin. Wilco Gijzen is naast organist van de Dorpskerk in Maarssen ook organist in Abcoude en Vinkeveen. Hij woont in Vinkeveen en is in het dagelijks leven kapitein/schipper op patrouillevaartuigen van de overheid. Dit na ongeveer 20 jaar als boekhouder/salarisadministrateur werkzaam te zijn geweest.

Tromp van Goor
Tromp van Goor (1970) begon op elfjarige leeftijd met orgellessen bij Jan Herms. Later volgde hij orgellessen bij Jos Mulder, John Propitius en Toon Hagen. Zijn muziekopleiding volgde hij aan de Opleiding voor Kerkmuziek te Meppel o.l.v. Nico Verrips en het vak liturgiek o.l.v. Ds. Metselaar. Hier volgde hij ook koordirectie. Zanglessen volgde hij bij Ineke Vlogtman in Zwolle. Op zestienjarige leeftijd werd hij aangesteld als een van de organisten van de Zuiderkerk te Zwolle. Hij speelde tal van orgelconcerten, zang en kooravonden, maar ook heeft hij tal van zangavonden en orgelconcerten georganiseerd. Ook buiten Nederland heeft hij van zich laten horen. Zo trad hij op in o.a. Canada, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Parijs en Londen. Hij werkt sinds 1992 mee als organist in de serie ‘Zingen in de Zomer’ op Urk. Tromp heeft een aantal cd’s op zijn naam staan als begeleider, maar ook als solo-organist. Klik hier voor zijn facebook pagina. 

Jaap Hoeflaken
Jaap Hoeflaken komt uit een gezin waarin muziek altijd een grote rol speelde. Het huis werd vaak door vader en zus met muziek gevuld. Vader op het orgel en zus op de piano. Op 6-jarige leeftijd kreeg Jaap Hoeflaken pianoles aan de Utrechtse Muziekschool tot zijn 17e jaar. Toen bleek dat hij erg van kerkelijke orgelmuziek hield en zijn hart dan ook meer bij het orgel dan bij de piano lag. Vanaf zijn 17e ging hij orgel spelen, zonder verder les te nemen. Het pedaalspel heeft hij zelf aangeleerd evenals het improviseren en harmoniseren dat hij wel uit boeken heeft geleerd. Hij houdt heel veel van de muziek van Martin Mans en wordt vaak door zijn improvisaties geïnspireerd. Op het prachtige Meere orgel van de Dorpskerk hoopt Jaap Hoeflaken nog vaak Gods lof te laten klinken. Vanaf zijn 30e levensjaar is hij organist van de Dorpskerk te Maarssen. Tevens is hij organist in De Ark in Maarssenbroek en de gemeente Tienhoven.

René de Kruijf
René de Kruijf ontving zijn eerste orgellessen op 10-jarige leeftijd van dhr. P de Leeuw. Achtereenvolgens werden met tussenpozen lessen gevolgd bij André van Vliet, dhr. G. Lekkerkerker en Ton van der Horst. In december 1992 kwam zijn eerste benoeming als kerkorganist van de Hervormde Gemeente te Lekkerkerk. In 1993 volgde ook een benoeming als organist van de Hervormde Gemeente van Benschop. In de zomer van 1999 volgde na 2 invalbeurten een benoeming als organist van wijk 2 hervormd (nu wijkgemeente Ichthus). Hij is nu ook als organist verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Lopik. Daar is hij van 2008 t/m 2013 tevens pianist geweest van de door hem opgerichte praiseband Veni. Orgellessen worden momenteel met enige regelmaat gevolgd bij Dennis de Bruijn. Hij is getrouwd met Bea en heeft 3 kinderen. In het dagelijks leven is hij Telecom Engineer. Andere hobby’s zijn hardlopen, skeeleren en in de wintermaanden schaatsen, o.a. jaarlijks de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk.

Cees van Wijk 
Zondag 12 februari 2017 werd in de Dorpskerk, tijdens de dienst van wijkgemeente Ontmoetingskerk, aandacht worden geschonken aan het 60-jarig jubileum van organist Van Wijk. Voorganger was ds. P. G. Vellekoop en het Prot. Kerkkoor Maarssen verleende medewerking. Zie voor een verslag en meer foto’s Ontmoetingskerkmaarssen.nl/Van Wijk . Inmiddels is Cees gestopt als vaste organist van wijkgemeente Ontmoetingserk. Klik hier voor het interview in Kerk op weg ter gelegenheid van zijn afscheid.


Nationale Orgeldag

Zaterdag 8 september 2018 was het niet alleen Open Monumentendag maar ook al voor de 17e keer Nationale Orgeldag. Dat deze twee themadagen samenvallen is op zich niet zo verwonderlijk omdat veel orgels in kerkelijke monumenten staan die met Open Monumen­ten­dag hun deuren voor het publiek geopend hebben, zo ook de Dorpskerk te Maarssen. Van 11:00-12:00 uur, 13:00 -14:00 uur en 15:00-16:00 uur werd door drie organisten en een trompettist “Orgelspel door de Europese eeuwen heen” op het monumentale Meere orgel ten gehore gebracht. O.a. Bach, Psalmen, Mendelssohn, Volksliederen en improvisties. Voor inhoud programma zie: link naar programma orgelspel.


Utrecht Orgelland

De Stichting Utrecht Orgelland bestaat in 2015 tien jaar.In die periode heeft zij de aandacht gevestigd op de meer dan 150 monumentale orgels binnen de grenzen van de pro­vincie Utrecht. Eén van de orgels is het Meere orgel van de Dorpskerk te Maarssen, zie: Campus/Dorpskerk/Meere orgel.
Vrijdagmiddag 30 oktober 2015 werd het 10-jarig bestaan gevierd met een gevarieerd programma in de St.-Josephkerk te Utrecht.