Preekstoel

De preekstoel is een rijk gesneden kansel uit circa 1700 en is door Jasper van Eeten gemaakt. Het frontpaneel en de beide zijkanten zijn voorzien van houtsnij- en beeldhouwwerk van de Gouden Eeuw met de bijbehorende Bijbelteksten: “De Wet is door Moses gegeven”, “Hebt de Waerheyt en de Vreede lief” en “Genade en Waerheyt is door JE:CR: geworden”.

Op de preekstoel en tafel ligt een geopende bijbel; Psalm 119: 105 “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.