Testament/Nalatenschap

nieuw blok toevoegen

Offline

Testament/Nalatenschap

Indien er bij overlijden geen testament is gaat de nalatenschap volledig naar de wettige erfgenamen. Wilt u uw nalatenschap (gedeeltelijk) voor de kerk bestemmen, dan zijn hiervoor 2 mogelijkheden:

  • U stelt, door middel van een onderhandse akte, een bedrag vast dat na overlijden als legaat wordt uitgekeerd;
  • U geeft in een testament, dat door een notaris wordt opgemaakt, aan dat (een bepaald deel van) uw nalatenschap bestemd is voor de kerk.

Het doel van het legaat of de nalatenschap kunt u zelf bepalen zoals: de wijkgemeente, de Protestantse Gemeente Maarssen. Daarbij kunt u eventueel ook een bepaald specifiek doel (Dorpkerk, pastoraat o.i.d.) aangeven.

Een legaat of testament is geen tijdloos document en aan veranderingen onderhevig, zoals: wijzigingen in het erfrecht en/of uw persoonlijke situatie, waardoor wijziging noodzakelijk kan zijn. Beoordeel in samenspraak met de notaris dus regelmatig of uw legaat/testament nog voldoet.