Koster

Dhr. H. Zijlstra of mevr. A. Zijlstra-Faasse, tel. (0346) 561 904 of (06) 519 17 002, e-mail: koster@dorpskerkmaarssen.nl


Henk en Ada Zijlstra vertellen: “Wij zijn als kostersechtpaar op 1 augustus 2003 in dienst getreden bij de Hervormde Gemeente Maarssen (nu Protestantse Gemeente Maarssen). Omdat je niet kan leven van het kosterschap alleen, combineerde Henk deze werkzaamheden met zijn fulltime baan bij een zorgverzekeraar. Inmiddels is Henk een paar jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan bij de zorgverzekeraar. Al staan wij niet in het ambt, wij zijn wel het aanspreekpunt en het visitekaartje van de Dorpskerk. Wij zorgen ervoor dat de Dorpskerk op de zondagse erediensten en bij rouw- en trouwdiensten er schoon uitziet. Wij zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de binnenkant van de kerk en het bijbehorende kerkplein. Voor elke dienst dragen wij zorg voor het geluid, de verlichting, de verwarming, het zilverwerk en het vullen van de liederenborden. Ook aan het glaasje water voor de predikant wordt gedacht. Voor elke dienst wordt gedurende enkele minuten de klok geluid. Dit gebeurt bij ons in de Dorpskerk nog steeds handmatig, door aan de trouwen te trekken. Omdat “koster zijn” geen volledige baan is, kan het weleens voorkomen dat wij als kostersechtpaar niet altijd aanwezig zijn in de kosterswoning naast de Dorpskerk. Wij hopen het werk nog een tijdje te mogen doen.”

Kostersechtpaar Zijlstra Dorpskerk 12,5 jaar in dienst

Henk en Ada Zijlstra waren onlangs 12,5 jaar koster(sechtpaar) van de Dorpskerk. Tijdens de dienst in de Dorpskerk van 3 april 2016 kregen ze een oorkonde en werden toegesproken door Jacob van Ee namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM).